Genom åren har Contribution AB utvecklat en solid erfarenhet inom utveckling och byggnation av laboratorier och produktionsanläggningar innehållande renrum, renrumsventilation, ren- och fabriksmedia, gasinstallationer, CIP-enheter mm. Contribution AB har erfarenhet av krav på byggnader och infrastruktur relaterad till ovanstående installationer. Den tekniska kompetensen inom konstruktion, utveckling av process- och produktionsutrustning är bred och har utvecklats under åren i olika projekt.